مـلـي اتـلان

مـلـي اتـلان (67)

Monday, 21 May 2012 19:01

خداداد خان غازی

Written by
هغه وخت چې برین نومې انګریز د شالکوت ناظم شلمین په مرګ خبر شو په هند کې د انګریزانو دوا یسراد فرمان له مخې د هغه په عوض کښېنوست او د بلوڅو سردار خدایداد خان ېې شاکلوت ته د لیدلو د پاره راوغوښت.
Monday, 21 May 2012 20:35

غلام سرور (چکی)

Written by
دی غلام سرور نومیده چې په چکي مشهور او دزومشت قبیلې یوننګیالی ملي مجاهدو. دزموږ مجاهدین اثر دده په هکله داسې لیکي:- (دکرم یو انګریز صاحب منصب چې سرک نومید په خپل را پور کې لیکي: چکی یوزړور او هوښیار ځوان و.
Monday, 21 May 2012 18:18

اخترخان زمینداوری

Written by
اخترمحمدخان د هلمند دولاېت دزمینداور ېو ملي مبارز و ،چې د وطن دساتنې پرسر دانګرېزانو سره په مېړانه جنګېدلی و.
Monday, 21 May 2012 20:47

بخته

Written by
بخته دهندوباغ سنځر خېله کاکړه ده چې په یوازې سرېې په 1930 کې دوطن اوقوم دغلیمانوسره جګړې کولې او ملې احساسات ېې راپارول. دا په 1933 کی انګریزانو ونیوله او په مچ کې ېې بندی کړه. ډیری غاړی پسې ویلې سوی دی:
Monday, 21 May 2012 19:52

بخشی خان

Written by
 دی مرجانخېل اندړوچې د غزني د جانمراد دکلي اوسیدونکی و او دنایب سالارشېر محمدخان پلارو. په ملي شهامت او وطن دوستۍ زیات مشهورو. پرغزني باندې دانګرېز ېرغل په ماتولوکې ېې خپله مېړانه په ثبوت رسولې وه.  
Monday, 21 May 2012 20:44

بنګل کاکړ

Written by
بنګل کاکړ دانګریزانو سره په قلعه سیف الله ، تورغر ، کړه مرغه ، بابیی غره ، تانه شپه په شاوخواکې په میرانه جنګیدلی څرنګه چې ېې په هوارومیدانوکې دانګریزانو سره مخامخ جنګ نه سو کولاط نو په داړه اوشبیخو نو سره ېې څلور پيځه کاله انګریزان ډیرنا ارامکړی.
Page 1 of 4