اولـسي شـاعـران

اولـسي شـاعـران (4)

Tuesday, 22 May 2012 16:43

سليم خټک

Written by
سليم خان ئې خپل نوم دی، په ادبى دنيا کې په سليم خټک شهرت لرى. دی په ١٩٣٥ء کال لاچۍ کواټ کې لال پرى خان کره زيږېدلی وۀ. پښتو ادبياتو کې ئې شپاړسم کړی وۀ. شاعرى ئې ډېره خوږه او اولسى بڼه لرى.
Tuesday, 22 May 2012 11:00

عقاب خټک

Written by
 خپل نوم ئې سرفراز خان دی. ادبى دنيا کې د عقاب خټک په نامې شهرت لرى. د دۀ تعلق د کرک ضلعې سره ؤ، ولې وروسته په بنو کې پوخ مېشته شوی ؤ. په ٢٨ اګست ١٩١١ء کال کې محمد حيات خان کره د هشنغر په سيمه چارسده کې زيږېدلی وۀ.
Tuesday, 22 May 2012 11:32

محمد دين مقيد

Written by
د کرمې او ټل په سيمه محمد دين مقيد د پښتو ژبې يو نوموړې شاعر تېر شوې دی. په ټوله پښتون خوا کې پېژندلی شى او شاعرى ئې اولس خوښوى. د پښتو ادبى چمن ټل جوړونکی دی. خدائى بخښلی د ټل په خاوره کال ١٩١٩ء کې لعل دين کاکا کره زيږېدلی ؤ.
Tuesday, 22 May 2012 10:56

نوابزاده صبح صادق

Written by
نوابزاده صبح صادق خان خټک د ستر خوشحال د کورنۍ يو منفرد شاعر دی. په کال ١٩٠٨ء کې د ټيرى نوابانو کې د نوابزاده عبدالحکيم خان خټک کره ئې سترګې پرانستې. دغسې د دۀ شجره نسب ستر خوشحال خان خټک ته داسې رسى: