کـيـسـه لـيـکـوال

کـيـسـه لـيـکـوال (1)

Tuesday, 22 May 2012 16:05

رشيد على دهقان

Written by
رشيد على ئې خپل نوم ؤ او تخلص ئې دهقان ؤ. دی په کال ١٩٢٦ء کې عبدالعزيز کره د وزيرو په هرمز نومې کلى کې زيږېدلی ؤ. تعليم ئې تر څوارلسم جماعته پورې ترلاسه کړی ؤ. دی په رېډيو پاکستان پېښور کې پروډيوسر ؤ. د رېډيو په ذريعه دۀ د پښتو ژبې او د موسيقۍ ډېر زيات خدمت کړی دی.